Όροι & Κανονισμοί Χρήσης

Γενικοί όροι πώλησης:

Ο σκοπός των Γενικών Όρων Πώλησης, είναι να ενημερώσουν τους υποψηφίους πελάτες για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τυχόν συναλλαγές πώλησης μεταξύ της εταιρείας C L DATAFLOW TECHNOLOGY LTD και των πελατών της. Πελάτης θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραγγέλνει από την ιστοσελίδα www.dataflow.com.cy.

Όλες οι πωλήσεις προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.dataflow.com.cy προϋποθέτουν την τήρηση των Γενικών Όρων Πώλησης της ημέρας τοποθέτησης της παραγγελίας.

Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ της εταιρείας και πελάτη για παραγγελίες που έγιναν μέσω της ιστοσελίδας της Dataflow και καταλήγει σε οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια αποφασίζουν τα Δικαστήρια της Λευκωσίας.

Οι όροι πώλησης μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση γι’ αυτό, ο πελάτης καλείται συνεπώς να τους συμβουλεύεται όσο πιο συχνά γίνεται.

 

Προσωπικά δεδομένα:

Για την έναρξη οποιασδήποτε συνδιαλλαγής μεταξύ της Dataflow και του πελάτη είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων του πελάτη, τέτοια στοιχεία είναι:

  •          Πλήρες ονοματεπώνυμο
  •          Πλήρης διεύθυνση
  •          Διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
  •          Αριθμό τηλεφώνου για επικοινωνία
  •          Ηλεκτρονική διεύθυνση (emailaddress)

Σε περίπτωση που επιλεχθεί η πληρωμή να γίνει με πιστωτική κάρτα τότε θα ζητηθεί ο αριθμός και η ημερομηνία λήξεως της κάρτας. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν πρόκειται να ζητηθούν στοιχεία της πιστωτικής κάρτας από τον πελάτη.

Η Dataflow τηρώντας αυστηρά τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του πελάτη για την χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

Επίσης η Dataflow σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πουλάει, ανταλλάσσει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή ή δικαστήριο.

 

Παραγγελία και αποδοχή όρων:

Ο πελάτης με την επιβεβαίωση της παραγγελίας, αποδέχεται αυτόματα και ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους Πώλησης χωρίς καμία άρνηση. Επίσης με την επιβεβαίωση της παραγγελίας ο πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία αντίρρηση την τιμή και την ποσότητα των προϊόντων που παρήγγειλε, καθώς επίσης τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της επιλογής του προϊόντος. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συμβατότητα και την εναρμόνιση του προϊόντος σε συνάρτηση με την χρηστικότητα.

Είναι σαφές ότι σύμφωνα με τα παραπάνω η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν προφορική ενημέρωση που έγινε για το προϊόν, εντός ή εκτός της εταιρείας.

Ως εκ τούτου, η Dataflow Technology Ltd δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά άμεση ή έμμεση τυχαία ή μη, έξοδα ή δαπάνες προκληθούν στον πελάτη είτε αυτός είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο από την χρήση μη συμβατού προϊόντος .

Σε περίπτωση παραγγελίας προϊόντων που δεν είναι στο απόθεμα και καθυστερούν οι παραδώσεις των προϊόντων από τους προμηθευτές μας τότε θα ενημερώνετε ο πελάτης για την καθυστέρηση και έχει κάθε δικαίωμα να ακυρώσει τελείως την παραγγελία χωρίς καμία επιβάρυνση ή να επιλέξει κάποιο άλλο προϊόν.

 

Ακύρωση ή αλλαγή παραγγελίας:

Η παραγγελία είναι δυνατό να ακυρωθεί τελείως ή να τροποποιηθεί από τον πελάτη εως ότου είναι στην κατάσταση  “Processing in progress”. Όταν η κατάσταση της παραγγελίας αλλάξει σε “Shipped” τότε καμία ακύρωση ή αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αποδεχθεί.

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων:

 Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας προέρχονται από τους κατασκευαστές των προϊόντων και κατά συνέπεια η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εσφαλμένη πληροφορία. Ωστόσο, η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλες οι προδιαγραφές και περιγραφές των προϊόντων να είναι σωστές και ακριβής.

Επίσης, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε τα χρώματα και οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα προϊόντα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας απεικονίζει όλα τα χρώματα με ακρίβεια. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς στην εμφάνιση μεταξύ του προϊόντος και της εικόνας, η διαφορά αυτή δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε τεχνικά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές του προϊόντος.

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες επικοινωνώντας με την εταιρία.


Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την Dataflow είναι καινούρια εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά στην ιστοσελίδα.

 

Τιμολογιακή πολιτική:

Οι τιμές πώλησης των προϊόντων που προσφέρονται, αναγράφονται σε Ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) το οποίο είναι πάντοτε ίσο με το ποσό Φ.Π.Α. που καθορίζετε από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής και η χρέωση των εξόδων αυτών γίνεται ξεχωριστά ανάλογα με το προϊόν, τον τόπο και τον τρόπο αποστολής.

Στα προϊόντα τεχνολογίας αλλάζουν πολύ γρήγορα οι τιμές. Γι’ αυτό τον λόγο οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σε περίπτωση παραγγελίας προϊόντων που δεν είναι στο απόθεμα των οποίων οι τιμές μεταβληθούν όταν γίνουν διαθέσιμα τότε ο πελάτης θα ενημερωθεί για την μεταβολή της τιμής και θα έχει την δυνατότητα να ακυρώσει ή να αλλάξει την παραγγελία του αν το επιθυμεί χωρίς επιπλέων κόστος.

 

Τρόποι πληρωμής:

Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει με τους ακόλουθους τρόπους :

  •          Τραπεζική Μεταφορά.
  •          Πληρωμή μέσω PayPal.
  •          Μετρητά κατά την παράδοση των προϊόντων.
  •          Πιστωτική κάρτα (ονοματεπώνυμο κατόχου της κάρτας, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης της κάρτας, κωδικός ασφαλείας είναι αναγκαία για την πληρωμή). Για λόγους ασφαλείας οι πληροφορίες αυτές καταστρέφονται μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία και χρειάζεται να ξαναδοθούν σε περίπτωση νέας παραγγελίας.


Για αποφυγή χρήσης κλεμμένης ή πλαστής πιστωτικής κάρτας το οποίο είναι προς όφελος και των πελατών μας η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του (π.χ. ταυτότητα, ένα λογαριασμό που να αποδεικνύει την διεύθυνση του).

Το νόμισμα στο οποίο εκτελούνται οι συναλλαγές είναι το Ευρώ. Η παραγγελία θεωρείται ενεργή, εφόσον η τράπεζα εγκρίνει την συναλλαγή. Σε αντίθετη περίπτωση η παραγγελία ακυρώνεται.

Η Dataflow έχει κάθε δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία από πελάτη με τον οποίον υπήρξε στο παρελθόν πρόβλημα πληρωμής.